W O R K W A Y S

Algemene werkwijze

Workways is een kleine organisatie met meer dan 15 jaar werkervaring m.n. in het ondersteunen van mensen met psychische en psychosociale problemen die vaak een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij werken ambulant en outreachend. Er wordt eclectisch gewerkt, wat betekent dat er meerdere methodieken worden ingezet, afhankelijk van de problematiek van de cliënt.
Onze dienstverlening is op maat en per klant worden aan de hand van de hulpvraag van de klant doelen gesteld. Voor de een gaat het om het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen en inkomen. Voor een ander gaat het om hulp bij het vinden en behouden van zinvolle dagbesteding en waar mogelijk toewerken naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Wij werken intensief samen met allerlei hulpverleners en hulpverleningsinstanties. Tevens hebben wij op eigen locatie een zorgteam, 1NP. Hierdoor kan er waar nodig, duaal naast onze begeleiding, hulpverlening worden opgestart in een vertrouwde omgeving, waardoor de drempel naar hulpverlening voor de klant verlaagd wordt. Door deze intensieve samenwerking merken wij positieve effecten in het participatie proces van onze klanten.

Daarnaast zijn wij van mening dat vertrouwen, betrokkenheid en wederzijds respect de basis vormen voor een succesvol traject.

De begeleiding en bemiddeling van Workways is gericht op:

 • Multidisciplinaire samenwerking

 • Kwaliteit & continuïteit

 • Een uitgebreid netwerk van bedrijven en organisaties in Noord Holland

 • Individuele begeleiding op verzoek bij de klant thuis

 • Bevordering van de zelfredzaamheid

 • Bevordering participatie mogelijkheden • Na aanmelding vindt er een intake plaats. De intake kan zowel thuis als op kantoor van het bedrijf plaatsvinden, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van cliënt.

  Tijdens de intake zal cliënt in kennis worden gesteld van de werkwijze van Workways.
  De intake wordt afgesloten met een plan van aanpak, dat in samenspraak met de cliënt wordt opgesteld.
  cliënt kan tijdens de intake, dan wel gedurende het traject zijn voorkeur en wensen uiten. Hij/zij kan haar traject zelf beïnvloeden door het bijstellen van zijn/haar einddoel.

  Workways verwacht van de cliënt dat hij/zij inzet toont en meewerkt aan het plan van aanpak dat samen is opgesteld. Workways stopt veel energie in het in contact zijn en blijven met de cliënt.

  kantoor Workways kantoor Workways kantoor Workways