W O R K W A Y S

Visie

De visie van Workways is om mensen een weg te laten vinden naar maatschappelijke deelname en/of passend werk. Iedereen is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en vaardigheden. Het kan zijn dat er periodes in het leven voorkomen waarin het wat minder goed gaat. Vaak spelen er dan problemen op verschillende leefgebieden die het participatie proces in de weg staan. Mensen kunnen er dan vaak niet meer alleen uitkomen en hebben hulp nodig met het in kaart brengen van hun problemen om deze stap voor stap aan te pakken en op te lossen.

Workways richt zich op het versterken van competenties en zelfredzaamheid. Door met de cliënt samen te kijken wat er nodig is aan hulpverlening en dit proces te ondersteunen wordt de stabiliteit vergroot. Stap voor stap worden problemen aangepakt. Het doel is dat cliënt weer de regie neemt en krijgt over zijn eigen leven waardoor de cliënt beter kan participeren in de samenleving. Workways stelt de cliënt centraal en is van mening dat vertrouwen, betrokkenheid en wederzijds respect de basis vormt voor een succesvol hulpverlenerstraject.

Missie

Workways streeft ernaar dat mensen weer de regie nemen over hun eigen leven. Zij meent dat mensen die in staat zijn om op welke manier dan ook weer aan het maatschappelijke leven deel te nemen ook meer in balans zijn en beter in staat om die balans te bewaren.
Duurzame participatie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Als de basis niet stabiel is, is het einddoel minder goed haalbaar en de mogelijkheid op terugval groot.
Onze missie is om mensen een weg te laten vinden naar maatschappelijke deelname en/of passend werk. Workways stelt de cliënt centraal en is van mening dat vertrouwen, betrokkenheid en wederzijds respect de basis vormt voor een succesvol re- integratie traject.

Doelstelling

Workways heeft tot doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het op orde krijgen van hun leven. Het einddoel is dat zij in staat zijn om aan de hand van competenties waarbij rekening wordt gehouden met belastbaarheid een eerste stap te zetten in hun re-integratieproces.
De begeleiding van Workways is individueel en op maat, hierdoor zijn de trajecten per cliënt zeer verschillend.

Werkervaring

Workways is een klein (re-integratie)bureau waar gewerkt wordt door mensen met meer dan 15 jaar werkervaring in het ondersteunen van mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De eigenaar heeft de opleiding MWD gedaan en houdt haar kennis op peil door regelmatig cursussen te volgen die relevant zijn voor het werk.

kantoor Workways kantoor Workways kantoor Workways