De medewerkers


Anita Pietersma

Anita Pietersma

Ik heb meer dan 15 jaar werkervaring in het begeleiden van mensen met psychisch sociale problemen en psychiatrische stoornissen. Veelal werk ik ambulant en kom ik bij u thuis. Vanuit de WMO(Wet maatschappelijke ondersteuning )kan er thuisbegeleiding op maat worden aangeboden. Waar nodig ga ik samen met u naar het wijkteam voor een aanvraag. Ook help ik mensen aan de hand van hun competenties aan zinvolle dagbesteding, scholing of een betaalde baan.
Ik ga uit van wat mensen kunnen en willen. Veelal krijg ik cliënten die vast zitten in hun beperkingen. De eerste stap is dan samen onderzoeken waar iemand zijn kwaliteiten liggen. Aan de hand hiervan maken wij een trajectplan met korte en lange termijn doelen. Voor de een is zinvolle dagbesteding zoals vrijwilligerswerk het einddoel, voor een ander is vrijwilligerswerk een eerste stap. Het einddoel is dan een betaalde baan op maat. Ik werk intensief samen met allerlei hulpverleners en hulpverleningsinstanties.

Ik stimuleer, motiveer en werk doelgericht. Mijn begeleiding als maatschappelijk werker en re-integratie coach richt zich op: “wat beweegt iemand en wat zet iemand in beweging” Ik maak gebruik van verschillende methodieken en gesprekstechnieken. Het doel is dat u weer in uw eigen kracht komt, zodat u (weer) de regie neemt over uw eigen leven.

Anita Pietersma


Els van Beek

Els van Beek

Gedurende vele jaren ben ik werkzaam geweest in het middelbaar beroepsonderwijs. Daar was ik niet alleen vakdocent ICT, maar ook mentor, decaan en later begeleider van de risicostudenten. Deze doelgroep kreeg van mij extra begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling en hun leerproces.

Ik heb mij, door het volgen van diverse opleidingen, verder gespecialiseerd in het coachen van jonge mensen. Door de vele contacten die ik met studenten had, heb ik inzicht gekregen dat er een groep (jonge) mensen is die behoefte heeft aan intensieve begeleiding. Als gevolg daarvan heb ik besloten om te kiezen voor de richting hulpverlening.

Als re-integratie coach begeleid ik cliënten, door middel van het ontwikkelen van een zelf- en beroepsbeeld, op weg naar het arbeidsproces, volgens het principe: denken, voelen en doen.

Els van Beek


Noortje Vonk

Noortje Vonk

In juli 2015 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker. Tijdens mijn studie ben ik in contact gekomen met Workways. In 2012 ben ik hier begonnen als stagiaire en heb m.i.v. september 2015 een arbeidscontract gekregen.

Het werken bij Workways bevalt mij erg goed mede door de manier van begeleiden. Workways zet zich echt in voor klanten en past de begeleiding ook aan naar wat de klant nodig heeft. Dit vind ik erg belangrijk omdat naar mijn mening iedereen verschillend is en daarom ook gebaat is bij begeleiding op maat.

Naast de manier van werken is de doelgroep ook iets wat mij erg aantrekt bij het werken bij Workways. Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig het soms kan zijn om doelen te bereiken wanneer je te maken hebt met een beperking. Ik kan mij hierdoor goed inleven in jongeren die om wat voor reden dan ook moeite hebben met de juiste weg te vinden in de maatschappij. Ik hoop met mijn positieve kijk op situaties, de jongeren inzichten en handvatten te geven om zelf succeservaringen op te doen.

Noortje Vonk